خانه / صدا / تنظيمات میکسر دربرنامه‌هاي گفتگو محور چند زبانه(بخش اول)

تنظيمات میکسر دربرنامه‌هاي گفتگو محور چند زبانه(بخش اول)

نویسنده: حسن شهرابی فراهانی

      اجرای کامل و بدون نقص صدارسانی در برنامه‌های گفتگو محور با حضور مهمانان با زبان‌های مختلف به اندازه وظیفه اصلی صدابردار (تنظیم سطح سیگنال با حفظ وضوح صدا) حائز اهمیت و حیاتی است.

سیستم صدارسانی در برنامه‌ای باحضور مترجم در دو بخش طراحی و اجرا می‌شود:

بخش اول: برقراری مانيتورينگ استوديو(Sono) که شامل صدای مجری و میهمانان داخل استودیو و صدای میهمانان خارج از استودیو -که تلفني و يا به صورت خطEXT   دریافت می‌شود- و همچنين صدای مترجمان خواهد ‌بود.

بخش دوم: برقراری تنظیمات و ارتباطات صوتی بین میهمانان، مجری و مترجمان بصورت مجزا با استفاده از BUS های خروجی اعم از AUXها ویا N-X ها و با بهره‌گیری از تجهیزاتی نظیر گوشی (Head Phone)، بلندگو(Speaker)   و خطوط تلفن(Hybrid)

در حال حاضر میکسرSTUDER ONAIR 3000  دراغلب استودیو‌های سازمان استفاده می‌شود لذا به جا است تنظیمات این میکسر را بررسی کنیم.

آشنایی اجمالی با امکاناتMIXER STUDER ON AIR 3000

الف) از این میکسر در دو اندازه 21 و27 فیدر در سازمان استفاده می‌شود.

ب) 12 ورودی میکروفن، 32 ورودی LINE آنالوگ و 16 ورودی دیجیتال دارد.

ج) 32 BUS  (مسیر) خروجی آنالوگ و 16 BUS  خروجی دیجیتال (نظیر AUX & N-X ) دارد.

د) امکان مسیر دهی(ROUTING) پیشرفته ورودی وخروجی‌ها با استفاده از پردازشگرهای سیگنال.

ه) امکان تعریف کاربرهای مختلف با مشخص کردن سطح دسترسی.

و) امکان ذخیره سازی پیکره بندی مورد نیاز اعم از مسیردهی و تنظیمات پارامترهای سیگنال صوتی بر روی حافظه داخلی(Local) ویا کارت خارجی(CF) که به آن Snapshot   می‌گویند.

ز) خطوطAUX   : این نوع خروجی به عنوان خروجی کمکی برای اتصال میکسر به افکتور صدا، گوشی مجری یا مهمان، ورودی آمپلی فایر یا بلندگو و … استفاده می شود. برای تنظیم این خروجی روی هر فیدر یک پتانسیومتر چرخشی(Rotary ) وجود دارد که میزان سهم صدای آن ورودی در خروجی AUX  را مشخص می‌کند، چنانچه بخواهیم ورودی مشخصی را در خروجی AUX  داشته باشیم می بایست پتانسیومترAUX  آن  خط ورودی را به اندازه مورد نیاز باز کنیم.

کلید AF/PF در کنار پتانسومتر AUX امکان وابستگی و یا عدم وابستگی AUX  به فیدر خط مورد نظر را تعیین می‌کند و یا به عبارتی تعیین می‌کند که صدای خط ورودی قبل از فیدر و یا بعد از فیدر به AUX برود. به عنوان مثال چنانچه این کلید در حالت PF  قرار گیرد صدای این خط ورودی در خروجی AUX  دیگر بستگی به موقعیت فیدر ندارد و حتی اگر فیدر بسته باشد، صدای این خط می‌تواند در AUX  وجود داشته باشد. در انتها نیز یک تنظیم صدای اصلی(MASTER)برای تعیین صدای خروجی AUX  وجود دارد.

8.خروجی Clean Feed یا N-X:

برای استفاده تلفن Hybrid  و اتصال آن به میکسر صدا نیاز به خروجی مستقلی است که از تمام ورودی‌ها به جز یکی را داشته باشیم(برای مثال N-1) طراحان میکسر از این خروجی برای اتصال به ورودی دستگاه تلفن Hybrid  استفاده می‌کنند تا از بروزخطای فیدبک در تلفن (یعنی برگشتی صدای تلفن در خط خودش) جلوگیری کنند.

شایان ذکر است، به دلیل کم  بودن خطوط AUX  در میکسر صدا (در برخی برنامه ها نظیر برنامه های گفتگو محور با میهمانان چند زبانه که در ادامه بحث می‌شود) از خطوطN-X   می‌توان به‌جای AUX  استفاده کرد.

9.تفاوت‌های اصلی خروجی AUX  و N-X

شکل 1و2)
شکل 3و4)

الف: همان طور که در توضیح AUX  اشاره شد صدای تمام خطوط ورودی را می‌توان به خروجی AUX  مورد نظر داد ولی در  N-X صدای تمام ورودی‌ها به جز خطX (برای مثال خط 1یا 2 یا … ) ارسال می‌شود.

ب: تمام ورودی‌ها بطور مجزا، کلید و یا دکمه انتخاب بین حالت AF/PF  برای AUX ها دارند. اما در N-X  فقطMASTER N-X(اصلی)، زمانی که  AUX‌(PF) انتخاب شود، می‌توانند ارسال قبل از فیدر داشته باشند. در این حالت تمام ورودی‌ها به صورت  PF و به یکباره به خروجی مربوطه می‌روند و هرخط ورودی را که لازم نداریم بایستی OFF کنیم. ( شکل 1،2،3،4 )

تنظیمات میکسر صدای STUDER ON AIR 3000  برای گفتگوی 4 نفره شامل 1 مجری،2 میهمان فارسی و عربی داخل استودیو و 1 میهمان انگلیسی خارج از استودیو (EXT)

شکل 5)

موقعیت قرار گیری عوامل برنامه و منابع :

در ابتدا موقعیت قرارگیری و منابع اختصاصی میهمانان، مجری و مترجمان را در شمای تصویری مشخص می‌کنیم.(شکل5)

1.همانطور که ملاحظه می‌شود 5 خط میکروفن برای مهمانان حضوری، مجری برنامه و مترجمان (که در اتاق‌های ترجمه استقرار یافته‌اند) تعبیه می‌شود، در ضمن صدای مهمان انگلیسی زبان را هم از طریق خط EXT  دریافت می‌کنیم.

  1. با دقت در استفاده از میکروفن و محل استقرار آنها و همچنین با استفاده متناسب از پارامترهایEQ، compressor، Expander، Gain و Limiter سطح سیگنال صدا و وضوح آن را برقرار می‌کنیم.
  2. برای مرحله صدارسانی نیز مانيتورينگ استودیو را از طریق خطوط خروجی کمکی (AUX) و ارتباطات صوتی بین افراد حاضر در برنامه را با استفاده از منابع صوتی نظیر خطوط تلفن، گوشی و بلندگوها و از طریق خطوط خروجی کمکی (AUX) و باس‌های خروجی(N-X) برقرار می‌کنیم.
  3. مانيتورينگ استوديو(Sono)(Studio Monitoring)‌ را از طریقAUX1 تامین می‌کنیم. به این معنا که خروجی AUX1 را روی خطوطی که می‌خواهیم صدای ارسالی آنها در داخل استودیو شنیده شود، فعال و یا به اصطلاح ON  می‌کنیم، که شامل خطوط MIC 4  و MIC 5  یعنی صدای مترجمان است.
  4. مهمان عرب زبان داخل استودیو نیز می‌تواند صدای مترجم مربوطه را روی گوشی بشنود که ارتباط آن را می‌توان با اختصاص AUX 2 مهیا کرد، یعنی AUX 2 را روی خط MIC 4 (مترجم عرب زبان) فعال کرد.
  5. خروجی کمکی AUX3 را به عنوان گوشی مترجم عرب زبان که در داخل اتاق ترجمه قرار دارد در نظر می‌گیریم. بدیهی است که AUX3 بر روی خطوط مورد نیاز برای مترجم یعنیMIC1(مجری)، MIC2(مهمان فارسی)، MIC3(مهمان عرب زبان) وMIC5  (مترجم زبان انگلیسی) بایستی فعال باشد.

7.خروجی کمکی AUX 4  را به عنوان گوشی مترجم انگلیسی که در داخل اتاق ترجمه قرار دارد در نظر می‌گیریم، AUX 4  نیز مانند بند قبل بر روی خطوط مورد نیاز برای مترجم انگلیسی یعنی خطوط MIC1(مجری)، MIC 2(مهمان فارسی)، MIC 4 (مترجم عرب) و EXT1 (مهمان انگلیسی ) بایستی فعال باشد.

  1. نکته مهم در خصوص مهمان انگلیسی زبان خارج از استودیو این است که صدای ایشان از طریق EXT قابل دریافت است و برای ارسال صداهای مورد نیاز برای ایشان ازخطوط تلفن (Hybrid) استفاده می‌شود، که در این مثال از BUS N-X 1 که برای خط تلفن یک تعبیه شده است، استفاده می‌شود. به همین منظور N-X 1  را روی خط MIC 5 (مترجم انگلیسی زبان) فعال می‌کنیم.
  2. خروجی N-X 2 را به عنوان گوشی مجری برنامه در نظر می‌گیریم که صدابردار و تهیه‌کننده برنامه می‌توانند از طریق آن با مجری ارتباط صوتی داشته باشند.

گاهی اوقات به دلیل چالشی بودن برنامه وتداخل صدای مهمانان در یکدیگر، مجری صدای مترجمان را که در استودیو Sono  شده است به وضوح نمی‌شنود، در این مواقع می‌توان N-X 2  برای خطوطی که مجری درخواست می‌کند فعال کرد تا صدای آن خطوط (مثلاً صدای مترجمان)داخل گوشی مجری فرستاده شود.

شرح تنظیمات صدارسانی گفتگوی چند زبانه

شکل 6)
  1. زمانی که مجری در حال صحبت کردن به زبان فارسی است :

الف . فیدر میکروفن مجری (MIC1) باز است ، AUX3  وAUX4  آن فعال است.(مترجم‌ها هردو زبان، در حال شنیدن صحبت‌های مجری به زبان فارسی هستند) (شکل 6)

شکل 7)

ب. مترجم عرب زبان در حال ترجمه گفتار مجری به زبان عربی برای مهمان عرب است. خط میکروفن او (MIC4)  بسته است (زیرا نیازی به شنیدن صدای مترجم در زمانی که به زبان عربی در حال ترجمه است بر روی آنتن نیست) ولی در عین حال AUX2  روی این خط فعال و بصورت PFمی‌باشد یعنی صدای مترجم بدون نیاز به باز بودن فیدر برای گوشی مهمان عرب ارسال می‌شود. با دقت در شکل مي‌توان ديد که AUX1  براي خط MIC4  فعال و به صورت AF است پس بديهي است چون AUX1  در حالت AF  قرار دارد و MIC4  بسته است پس قاعدتاً صداي مترجم داخل استوديو Sono  نمي‌شود.(شکل7)

 

حتما ببینید

صدا و میکروفن گذاری در نمایش رادیویی

سارا محمودان         در ایران، اولین نمايش‏هاي راديوئي (Radio Drama or Radio Play) ، صرفاً …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *