خانه / رسانه

رسانه

تلویزیون با کیفیت (بخش دوم)

    سوویی تارنوبُل در کتابِ The Tv Crime Drama  تلویزیون با کیفیت را اینچنین تعریف می‌کند: 1- تلویزیون باکیفیت، هنجارشکن است. 2- غالباً سازندگان برنامه‌های آن، افراد شناخته شده‌اند. 3- ساختاری خاص و با شکوه دارد. 4- غالباً ساختار و سبک آن، واقع‌گرایانه است. 5- در آن نقد اجتماعی، سیاسی …

بیشتر بخوانید »

تلویزیون با کیفیت (بخش اول)

     این مقاله ترکیبی از مقاله‌های مرتبط با حوزه تلویزیون و  فصل اوّلِ کتاب »تلویزیون با کیفیت« نوشته جَنت مک‌کابه (Janet McCabe)  و کیم آکاس (Kim Akass) چاپ شده در سال 1386 است. کتابی که موافقان و مخالفانِ فراوانی دارد. این کتاب به بررسی مفهوم تلویزیون با کیفیت و تلویزیون …

بیشتر بخوانید »