خانه / کارگردانی / خداحافظی با دوربین کـلـاسـیـکِ شماره سه در پوشش تلویزیونی فوتبال(بخش سوم)

خداحافظی با دوربین کـلـاسـیـکِ شماره سه در پوشش تلویزیونی فوتبال(بخش سوم)

نویسنده: حامد سوری

در شماره پیش گفتیم: به دلیل حضور و حرکت دائمی داور چهارم در کنار زمین، قرارگیری تیم نظارت و مانیتور خروجی تصاویر کمک داور ویدیویی در این محدوده، دوربین شمارة سه دیگر امکان ارائه  وظایف اصلی و کلاسیکش را نخواهد داشت لذا پیشنهاد دادیم که بهتر است جای دوربین کلاسیک تغییر کند. حال اگر کابلِ دوربینِ واحد سیار اجازه  دهد!، این دوربین می‌تواند به سمتِ چپ( چپ و راست با توجه به محل قرارگیری دوربین یک برای صدا و تصویر تعریف می شود) همراستا با نیمکت تیمِ میزبان و در فاصله دو متری از سمتِ چپِ منطقه فنی قرار گیرد. اگر دوربین روی پایه – صندلیِ چرخان (Hardcam Lowboy Side)  با لنز قوی در این محل مستقر شود، نتیجه بهتری ارائه می کند و می تواند بخشی (مستطیلِ آبی کم رنگ) از محدودة مشخص شده(خط چینِ قرمز رنگ) در شکل15که از دغدغه‌های کارگردانی فوتبال است، بیشتر با نمای نیم رُخ(profile)  از بازیکنان ارائـه کند. همچنین امکان چرخش دارد تا بتواند نمای از پشت سـرِ مربیِ! تیم میزبان در حالتِ ایستاده کنار زمین و تا حدود 75 درصد صورتِ بازیکنان روی نیمکتِ میزبان را نشان دهد. اگر لنز قوی روی دوربین نصب شود، وظایف بیشتری هم می توان برای آن تعریف کرد. ورودِ تیم ها و مراسم ابتدایی به کمکِ دوربین پرتابلِ سمت راست (در حین بازی در سمت راست و با فاصله مناسب از نیمکت تیم میهمان، مشغول به کارند) ارائه می شود. ضمن اینکه در مراسم ابتدایی، تقریباً تمامی عکاسان، حاضران دور زمین و … روبروی خط وسط می ایستند و جلوی دوربین کلاسیک سـه را « اغلب» می پوشاندند، حالا با رفتن دوربین به زاویه امکان ارائه تصاویر مناسب تر از مراسم ابتدای بازی ازامنطقه کنار زمین با این دوربین فراهم خواهد بود.

شکل 15) تغییر محل دوربین سه به سمتِ چپ و در فاصله سه متری و همراستا با نیمکت سمتِ چپ

شکل 16، محلِ قرارگیری جدیدِ دوربین، به جای محلِ کلاسیک دوربین سـه در دیدار تیم های ضمک و الحزم را نشان می دهد. البته در این ورزشگاه و بازی، دوربین روی سه پایة ایستاده و چرخدار نصب شده است که البته مشکلی هم برای هیچ کس ایجاد نمی کند و دردسـرِ جدال با ناظر بازی و داور چهارم و البته مربیان دو تیم را هم رفع می کند و نگرانِ پایه- صندلی چرخانِ برای دوربین هم نخواهیم بود (اگر باشد که بسیار عالی است).

شکل 16) محل قرارگیری دوربین (به جای محلِ کلاسیک دوربین سـه) در دیدار تیم های ضمک و الحزم (لیگ عربستان 2020)

شکل 17 محلِ قرارگیری جدیدِ دوربین، به جای محلِ کلاسیک دوربین سـه در دیدارِ تیم های خنت و اندرلخت در لیگ برترِ بلژیک (سالِ  2020) را نشان می دهد(روی پایه- صندلی چرخان).

شکل 17) محل قرارگیری دوربین (به جای محلِ کلاسیک دوربین سـه) در دیدار تیم های خنت و اندرلخت (لیگ بلژیک 2020)

نتیجه‌گیری: در این مقاله دغدغه کمبود تعداد دوربین و لنز تله، در بیشتر واحدهای سیار سازمان اساسِ سیر مقاله بود و مد نظر قرار گرفت و بر پایه پوششِ شش دوربینی مسابقات فوتبال لیگ برتر این تغییر و پیشنهاد در نهایت از سوی نویسنده مقاله ارائه شد. با این تفاسیر، شاید تفاهم نامه (Convention) کارگردانان مسابقه های فوتبال لیگ برتر برای پوششِ حداقل شش دوربین که در آخرین گردهمایی ایشان در 26 آبان 1398 در سیرجان تهیه و توسط ایشان امضاء شد، از شکل 18 به شکل 19 تغییر کند. قرارگیری دوربین ثابت (جایگزین دوربین سه) در کنار نیمکتِ سمت چپ (میزبان) به این دلیل است که کمک داور اوّل بازی، جلوی این دوربین حرکت نـخواهد کرد و  حرکت کمک داور اوّل بیشتر از مرکز زمین به سمت راست است.

شکل 18) چیدمان شش دوربینی براساس تفاهم‌نامه کارگردان مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران 99-98
شکل 19) چیدمان شش دوربینی با توجه به محلِ جدید قرارگیری دوربین سـه (به‌جای محلِ کلاسیک دوربین سـه)

با این تغییر محل، حتی می‌‌‌توان شماره‌‌‌گذاری دوربین‌‌‌ها را نیز تغییر داد. زیرا شماره گذاری برای دوربینِ سه کلاسیک، به این دلیل  بود که در وسط زمین قرار داشت و برای راحتی کار و نظمِ چیدمان، دوربین‌‌‌های وسط از بالا به پایین به‌‌‌ترتیب شماره‌‌‌گذاری می‌‌‌شدند. با تغییر محل دوربین سه،  پوششِ ورود بازیکنان به زمین – که غالباً از زیر جایگاه ویژه است- با محدودیت مواجه می شود.

زیرا دوربین سه کلاسیکِ نصب‌‌‌شده روی پایه – صندلیِ چرخان (Hardcam Lowboy Side)  می‌‌‌چرخید و این ورود را دریافت و ارائه می‌‌‌کرد. اما با چیدمانِ شکل19 دیگر این نماها در دسترس نیست، چون دوربین سه‌‌‌ای در محل کلاسیکش قرار ندارد.  الان می‌‌‌توان از دوربین پرتابل شماره 6 استفاده کرد که از محل ورود به زمین تا لبة خط طولی، ردیفِ بازیکنان و داوران را با عقب رفتن در قابش قرار دهد سپس دوربین‌‌‌های یک، دو و سه هم برای ادامه وارد شوند.

دوربین سه کلاسیک، علاوه بر وظایفِ ذکر شده در جدولِ1 محدوده مشخص شده در شکل 20 را نیز پوشش می‌‌‌داد. اگر داور چهارم مانع نمی‌‌‌شد، هنگام تعویض‌‌‌هـا، دوربین سه کلاسیک، تقریباً چهره کامل بازیکنِ تعویض‌‌‌شده را می‌‌‌توانست در قاب‌‌‌ بگیرد. با توجه به تغییر قانون تعویض و امکان خروج بازیکنان از هر نقطه از زمین این کمبود، در آینده مشکل‌‌‌ساز نخواهد بود. برای پوشش این محل (آبی رنگ در شکل 20)، دوربین دو و البته دوربین سه در محل جدید (شکل 19) می‌‌‌توانند به کارگردان کمک کنند.

شکل 20) منطقه‌‌‌ ابی رنگ که دوربین سه کلاسیک در وضعیت عاری از مانع به خوبی پوشش می‌داد.

دوربین سه جدید، در سمت چپِ نیمکت تیم میزبان (شکل 19)، بدون مانع جلوی لنز می‌‌‌تواند پوششی وسیع و با زاویه از سمت راست و چپ زمین بازی داشته باشد. اگر به لنز با قدرت بزرگنمایی بیش از 55 برابری مجهز باشد، نمای تمام قد دروازه‌بانِ سمت راست را هم می‌‌‌تواند ارائه کند و وظایف و فضاهای میان زمین – که از وظایفِ دوربین سه کلاسیک بود- را شاید کمی بهتر نیز ارائه کند. با تعداد کم دوربین (مثلاً پوششِ شش دوربینی) زاویه قرارگیری/ دریافتِ تصویر دوربین‌‌‌های یک، دو و سه کلاسیک (50 درصد تعداد دوربین‌‌‌های موجود) شبیه به هم بود و حالا با تغییر جای دوربین سه، این تغییر زاویه می‌‌‌تواند زیبایی و تفاوت خاصی به انتخاب و ترتیب نـمـاهـا بدهد. میزان سوئیچ به دوربین سه جدید هم در مقایسه با دوربین سه کلاسیک «اگر نیاز باشد»بیشتر خواهد بود، چون موانع بسیار کمترند. در این شرایط، شکار نماهای تمام رُخ از سمت راست زمین، در وسعت بیشتری امکانپذیر است. قرارگیری ضربدری(Cross-Shooting)  دوربین‌‌‌های سه جدید و شش (شکل 19) این مزیت را فراهم می‌‌‌کند. گفتنی است، در لیگ‌‌‌های مطرح شده در این مقاله، از جمله لیگ عربستان، تمامی مسابقات حداقل با ده دوربین ( هفت لنز تله) با کیفیتِ HD  پوشش داده می‌‌‌شود، البته امکان استفاده از خروجیِ دوربین‌‌‌هایِ کمک داور ویدئویی هم فراهم است.

در مقاله‌‌‌های آتی« به‌‌‌خواست خدا» در خصوص بهترین محل برای دوربین‌‌‌های بیشتر( 7 و 8) بحث خواهیم کرد. قبل از آن حتما منتظر نقد و متخصصان حوزه پوشش مسابقات ورزشی بر این مقاله خواهم ماند.

 

حتما ببینید

جایگاه دوربین سه و قوانین جدید داوری فوتبال

در شماره‌های قبلی نشریه بسامد مهندس حامد سوری، طی مقاله‌ای چند بخشی، حذف تدریجی دوربین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *