خانه / نور و تصویر / تصحیح رنگ ویدئو: تنظیمات رنگ در Premiere(بخش چهارم)

تصحیح رنگ ویدئو: تنظیمات رنگ در Premiere(بخش چهارم)

نویسنده: مجید نائیجیان

در این قسمت روش‌‌های مشترک برای تنظیمات اولیه رنگ تصویر را بررسی می‌کنیم. سیستم بینایی انسان سیگنال‌‌های رنگ را جدا از لومینانس پردازش می‌کند و رنگ مجموعة کاملاً متفاوتی ازاطلاعات را حمل می‌کند و ذهن با استفاده از رنگ صورتها و اشیا را تشخیص می‌دهد. مطالعات انجام شده نقش مهم رنگ را در سرعت بخشیدن به تشخیص اشیا و بهبود فراخوانی حافظه تایید می‌کنند.

در آزمایشی با کمک ۲۴۰ دانش‌آموز از سه تصویر سیاه و سفید و رنگی برای بررسی سرعت تشخیص استفاده شد(شکل ۳۱).  نتیجه این آزمایش این بود که موضوع رنگی ۱۰۰ میلی ثانیه سریعتر تشخیص داده می‌شود.

شکل ۳۱)

در آزمایش دیگری که برای تعیین اثر رنگ در حافظه شناختی صحنه‌‌‌های طبیعی‌ انجام‌ شد معلوم شدکه تصاویر رنگی ۵ تا ۱۰ درصد بهتر از تصاویر سطوح خاکستری درحافظه می‌مانند. هنرمندان، منتقدان و پژوهشگرها قرن‌ها حالت‌‌های حسی رنگ‌های گوناگون را مطالعه کرده‌اند. برای مثال رنگ‌های با مایه قرمز نارنجی رنگ‌هایی با انرژی بالا هستند و کارگردان هنری با این رنگ‌ها، گرمای صحنه  را بیان می‌کند. شکل ۳۲ بازیگری را در محیطی بامایه ‌های رنگ غالب گرم و نور‌های طلایی نشان می‌دهد.

شکل ۳۲)

برعکس،آبی سرمای درونی دارد و نور آبی حس کاملاً متفاوتی به بیننده می‌دهد.درشکل۳۳همان بازیگر همان کار را انجام می‌دهد اما با نور و محیطی که عمداً سرد و آبی انتخاب شده‌اند این تنظیمات سبب  حال و هوای  متفاوتی می‌شود.

شکل ۳۳)

با تصحیح و کنترل کردن مایه‌‌های رنگ نور می‌توان به صحنه فضای حسی متفاوت، به شخصیت‌ها جذابیت و به مواد غذایی موجود در صجنه حس لذت بخش بودن داد و زمان روز و وضعیت هوا را مشخص کرد. افرادخبره در تنظیمات رنگ باید نقش دمای رنگ را بررسی کنند، تغییر مولفه‌‌های رنگ و مفهوم کنتراست رنگ را بدانند زیرا همه اینها در تعادل (بالانس) رنگ  موثرند.

دمای رنگ

تمام رنگ‌های موجود درهرصحنه از منبع نورغالب اثر می‌گیرند. کیفیت رنگ نور بستگی به نور منبع (نور خورشید، لامپ تنگستن، لامپ فلورسنت، تجهیزات نورپردازی سینما یا دکور) دارد.

با تصحیح رنگ در واقع دمای رنگ منبع نور تغییر می‌یابد. دمای رنگ یکی از مهمترین مفاهیم برای تنظیم کنندة رنگ است. شمع‌ها، لامپ‌های حبابی و نور خورشید دما‌های رنگ متفاوتی دارند و درنتیجه در طول موج‌های متفاوتی از گسترة بینایی بازتاب می‌یابند.

درشکل ۳۴ برای نور تنگستن تعادل رنگ انجام شده است و اثر آن را در نور سفیدی که برروی دیوار افتاده مشاهده می‌شود. ولی نوری که از پنجره می‌تابد، ناشی از نور خورشید است و آبی رنگ دیده می‌شود.

شکل ۳۴)

در شکل۳۵ دمای رنگ‌های مختلف نشان داده شده است.

شکل ۳۵)

می‌بینیم که هر چه کلوین منبعی بالاتر باشد نور آبی‌تر است و هرچه کلوین منبع نور پایین‌تر باشد، نور قرمزتر است. 

 تعریف رنگ

وقتی نور تابیده شده در صحنه به یکی از اشیا برخورد می‌کند، پس از بازتاب وارد دوربین می‌شود و توسط مولفه کروما ذخیره می‌گردد. کروما بخشی از سیگنال ویدئو است که اطلاعات رنگ را با خود حمل می‌کند و در بیشتر نرم افزارها و تجهیزات تنظیم رنگ می‌تواند مستقل از مولفة لومینانس تصویر تنظیم شود.کروما دو مشخصه جنس رنگ و اشباع دارد. جنس رنگ همان طول موج رنگ است قرمز، طول موج بلند؛ سبز، طول موج متوسط و آبی، کوتاهترین طول موج درگستره بینایی را دارند. با تغییر زاویه در دایرة رنگ (شکل ۳۶) جنس رنگ تغییر می‌کند.

شکل ۳۶)

اشباع، شدت رنگ را بیان می‌کند برای مثال آبی مورد نظر آبی بشاش و عمیق یا آبی کم رنگ است. همچنین اشباع را می‌توان روی چرخة رنگ نشان داد. مرکز چرخة رنگ معادل اشباع صفر درصد و لبه‌‌های چرخه رنگ معادل اشباع ۱۰۰ درصد است(شکل ۳۷).

شکل ۳۷)

افزایش اشباع، رنگ‌ها را در تصویر شدیدتر می‌کند وکاهش آن بشاش بودن رنگ‌ها را در تصویر کاهش می‌دهد و همچنین تصویر را کم رنگ تر می‌کند. با افزودن سیاه به رنگ‌ها آنها را تیره می‌کنیم. در چرخه رنگ شکل ۳۸ هرچه به سمت مرکز می‌رویم رنگ‌ها تاریک تر می‌شوند و با تیره کردن رنگ‌ها شدت آنها کاهش می‌یابد.

با افزودن سفیدی به هر رنگی آنها را روشن ترمی‌کنیم همانطور که در شکل ۳۸ می‌بینیم هرچه شعاع دایره بزرگتر می‌شود، رنگ‌ها سفیدتر و روشن‌تر می‌شوند همچنین شدت آنها نیز کاهش می‌یابد. 

شکل ۳۸)

در فیلم ارباب حلقه‌ها (شکل ۳۹) در جا‌های مختلفی از تیره کردن رنگ‌ها استفاده شده است تا تاریکی و نیرو‌های شر را نشان دهد. تیره کردن، نقش بزرگی در عمق بخشیدن به رنگ‌ها دارد.

شکل ۳۹)

تحلیل تعادل رنگ

در بیشتر مواقع  می‌توان با چشم، تعادل رنگ نادرست را با نگاه به مانیتوری که به طور صحیح کالیبره شده تشخیص داد. برای مثال صحنه‌‌های که با تنگستن روشن و تعادل سفیدی آن برای نور روز تنظیم شده، نارنجی دیده می‌شود.

 شکل ۴۰-الف، به اشتباه برای نور روز تعادل سفیدی شده است و نور تنگستن مایة رنگ نارنجی گرم به آن می‌دهد. ولی در شکل۴۰-ب، به درستی وایت بالانس شده که در نتیجه بخش‌‌های خیلی روشن سفیدترند و رنگ‌های تمامی‌صحنه درست‌اند. به رنگ آبی پیش زمینه به خاطر نور خورشید توجه کنید.

شکل ۴۰ – الف)
شکل ۴۰ – ب)

بالعکس در تصویری با نور روز اگر برای نور تنگستن تعادل سفیدی انجام شود آبی دیده می‌شود.در شکل ۴۱ -الف، به اشتباه تعادل سفیدی شده ولی در شکل۴۱-ب، درست تنظیم شده است.

شکل ۴۱ -الف)

در ادامه تصاویری را می‌بینید که مشکل تعادل رنگ و نوردهی دارند و با نرم‌افزار پریمیر پرو مشکل آنها را حل می‌کنیم. تصویر شکل ۴۲ نوردهی خوبی با سطح سیاهی صفر درصد تا سطح سفیدی۱۰۰ درصد دارد. 

شکل ۴۱ -ب)

اما در شکل ۴۳  نوردهی بیش از حد است. سطح سیاهی بالاتر از صفر درصد قرار گرفته و سطح سفیدی از ۱۰۰ درصد گذشته است.

شکل ۴۲)

برای حل مشکل نوردهی زیاد با استفاده از منحنی لومینانس سطح سیاهی را روی صفر درصد و سطح سفیدی را زیر ۱۰۰ درصد می‌آوریم(شکل ۴۴).

شکل ۴۳)

شکل۴۵ تصویری با نوردهی و اشباع رنگ پائین است.

شکل ۴۴)

در شکل ۴۶ با استفاده از منحنی لومینانس مشکل نورکم و با استفاده ازتصحیح رنگ اشباع رنگ  نواحی تاریک صخره‌ها و سطوح روشنایی میانی  و روشنی‌‌های شدید را حل می‌کنیم. صخره‌ها، قهوه‌ای و آسمان، آبی‌تر شده‌اند.

شکل ۴۵)

شکل۴۷ خیلی روشن وخیلی قرمز است با نگاه به نمایشگرِ شکل موج دیده می‌شود که روشنی‌‌های زیاد بالاتر از۱۰۰درصد هستند.

شکل ۴۶)
شکل ۴۷)

حتما ببینید

آشنایی با مانت‌های B4 وF (بخش دوم)

مانت‌های B4  درسال ۱۹۹۲ توسط (Broadcasting Technology Association (BTA ، (متشکل از شبکه NHK ژاپن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *