خانه / نور و تصویر / تصحیح رنگ (بخش ششم)

تصحیح رنگ (بخش ششم)

نویسنده: مجید نائیجیان

هر دوربین رنگی چه دوربین استودیویی و چه دوربین‌های واحد سیار نیاز به تنظیم روزانه یا هفتگی دارد تا بتوان اشکالات دوربین را برطرف کرد. روش صحیح تعادل سفیدی و تعادل سیاهی دوربین با استفاده از تست چارت مطابق شکل73 است. برای تنظیمات از تست چارتی با کیفیت بالا مطابق شکل 73 استفاده می‌شود.

شکل 73)

با تست چارت می‌توان همه ایراد‌هایی را که با چشم دیده می‌شوند بر روی مونیتور شکل موج و وکتوراسکوپ دید(شکل 74) و آنها را برطرف کرد.

شکل 74)

اولین مرحله تعادل سیاهی است که برای اینکار دیافراگم را به طور کامل می‌بندیم .مطابق شکل 75 سطح سیاهی برای قرمز و سبز و آبی بصورت سه کانال جداگانه نشان داده می‌شود.

شکل 75)

نمودار spearheadا(نوک نیز‌های) در سمت راست مونیتورشکل 75 دیده می‌شود. این نمودار توانایی نمایش خاکستری‌‌های داخل تصویر را دارد و می‌توان با آن اشباع و مقدار رنگ را نمایش داد. در این نوع نمایش سطوح خاکستری سه کانال قرمز و سبز و آبی روی محور عمودی قرار می‌گیرند و افزایش اشباع را از چپ به راست نشان می‌دهند(شکل 76).

شکل 76)

سیاه در پائین مثلث و سفید در بالای محور عمودی مثلث قرار می‌گیرد و تمام سطوح خاکستری بین سیاه و سفید باید روی محور عمودی مثلث قرار داشته باشند. در شکل 77 نقاط خاکستری تست چارت روی محور عمودی نیستند و به سمت راست پخش شده‌اند.

شکل 77)

با قرار دادن خاکستری‌های هر تصویر روی محور عمودی می‌توان رنگ‌های ناخواسته را از تصویر حذف کرد. شکل 78 اصلاح شده شکل 77 است.

شکل 78)

حال به تعادل سیاهی شکل 75 می‌پردازیم.

ابتدا سطح سیاهی را برای کانال آبی تنظیم می‌کنیم. سیاهی آبی را کم می‌کنیم تا به سطح سیاهی سبز برسد سپس با کم کردن سیاهی قرمز و رساندن آن به سطح سبز هر سه کانال قرمز و سبز و آبی در سطح سیاهی متعادل می‌شوند.

در نمودارSpearhead  سیاهی روی راس پائینی و بر روی محور عمودی قرار گرفته است(شکل 79).

شکل 79)

مرحله دوم تعادل سطح سفیدی دوربین است. با درنظر گرفتن کانال سبز به عنوان مرجع، دیافراگم را تا حدی باز می‌کنیم که سطح سیگنال در کانال سبز به 100 درصد یا همان  700 میلی ولت برسد.

همان طور که درشکل 80 دیده می‌شود سطح کانال قرمز بالا و آبی پائین است. در نمایشگر spearhead   نقطه‌های مربوط به خاکستری روی محور عمودی قرار نگرفته‌اند و به سمت راست پخش شده‌اند. برای رفع این مشکل و متعادل کردن سطح سفیدی، دامنه کانال آبی دوربین را تا سطح 100 درصد یا 700 میلی ولت بالا می‌بریم، سپس سطح کانال قرمز را با استفاده از گین قرمز دوربین پایین می‌آوریم تا در سطح کانال‌های دیگر قرار گیرد. به این ترتیب تعادل سطح سفیدی انجام می‌شود و در Spearhead   نقاط سفید بر روی محور عمودی قرار می‌گیرند(شکل 81).

شکل 80)
شکل 81)

تا اینجا کار تعادل سیاهی و سفیدی به اتمام رسیده است اما مشکلی وجود دارد. در شکل 82 اگر به نقطه سیاه وسط که دورش مستطیل قرمز کشیده شده نگاه کنید متوجه می‌شوید که سطح سیاهی کانال آبی و سبز از سطح خط پایة سیاهی بالاتر رفته است. این مسئله به این دلیل است که مشخصه رنگ دوربین به هم ریخته است. در واقع وقتی نور از لنز عبور می‌کند در بعضی از لنزها نور به اطرافش برخورد می‌کند و برمی‌گردد و این سبب می‌شود که در بعضی از کانال‌های رنگی سطح سیاهی برای مثال کانال‌های آبی و سبز  به سمت بالا کشیده شوند که به این اشکال Flare   گفته می‌شود.

شکل 82)

برای حذفflare  از spearhead استفاده می‌کنیم. می‌بینیم که تمام نقطه‌ها روی محور عمودی قرار نگرفته‌اند. flare  روی سطح سیاهی اثر می‌گذارد، بنابراین با تغییر flare black و master black  همه نقاط تست چارت بر روی محور عمودی قرار می‌گیرند(شکل 83).

شکل 83)

به طور کلی روش تعادل سفیدی با کاغذ سفید و تعادل سیاهی اتوماتیک روش استانداری برای پخش نیست چون از سطوح رنگ‌ها خبر نداریم. روش صحیح تنظیم دوربین استفاده از chip chart  است.

تنظیم روشنی‌‌های زیاد

وقتی سطح بخش‌های روشن از 100 درصد بالاتر رود سیگنال بریده می‌شود. به همین دلیل از Knee یا زانو استفاده می‌شود که کار آن فشرده کردن روشنی‌هاست.

  تنظیم اشباع

اشباع تصویرنشان‌دهندة شدت رنگ تصویر است. اغلب تصاویر، اشباع‌‌های مختلفی دارند که می‌توان با استفاده از وکتوراسکوپ آن را اندازه‌گیری کرد.

مختلفی دارند که می‌توان با استفاده از وکتوراسکوپ آن را اندازه‌گیری کرد. اغلب نرم‌افزار‌های تصحیح رنگ کنترل‌های گوناگونی را برای تنظیم اشباع، بسته به اینکه هدف تنظیم کل تصویر باشد یا فقط محدود‌های از رنگ‌ها، در اختیار کاربر قرار می‌دهند.

تنظیم اشباع با  استفاده از حالت flat  نمایشگر شکل موج

وکتور اسکوپ اشباع کلی تمام تصویر و مقدار اشباع را برای رنگ‌های مختلف تصویر نشان می‌دهد. می‌توان نمایشگر شکل موج را  در حالت flat  برای نمایش اشباع به صورت پوششی روی سیگنال لومینانس به کار برد. در حالت flat  می‌توان مقدار اشباع را در روشنی‌ها و تیرگی‌های تصویر مشاهده کرد.

به این ترتیب وکتوراسکوپ اطلاعات مربوط به اشباع رنگ‌های تصویر را نشان می‌دهد و مونیتور شکل موج در حالت flat  دامنه مولفه کروما را در هر سطح مولفه لوما مشخص می‌کند.

در تصویر سمت راست شکل 84 نیمه پائینی کاملاً  بی اشباع و نیمه بالایی کاملاً  اشباع است. در تصویر وسط لومینانس نیمة پایینی(سیگنال شیب ساده) و در تصویر سمت چپ لومینانس نیمه بالایی دیده می‌شود. ضخامت این نمودار نشان دهندة اشباع بالا از بخش سیاهی تا روشنایی‌‌های تصویر است.

شکل 84)

کنترل اشباع

با افزایش اشباع رنگ‌های تصویر شدت بیشتری پیدا می‌کنند. شکل 85 از ویدئویی است که اشباع است. دقت شود که  ضخامت شکل موج سمت راست تصویر، اشباع بالا را نشان می‌دهد.

شکل 85)

در شکل 86 اشباع تصویر پائین آورده شده و در شکل موج ضخامت شکل موج کم شده است.

شکل 86)

کنترل اشباع در  روشنایی‌ها و سایه‌ها

اغلب نرم‌افزار‌های تصحیح رنگ امکان کنترل اشباع در تاریکترین و روشن‌ترین نورها را نیز دارند. این کنترل‌ها قابلیت‌های زیر را دارند:

  • از اشباع درآوردن سایه‌ها تا تصاویر طبیعی‌تر، سیاهی‌ها عمیق‌تر و کنتراست بیشتر شود.
  • از اشباع درآوردن بخش‌های روشن تصویر که برای حل مشکل رنگ اضافی تصویر باید آنها را سفید کنند.
  • حل مشکل قوانین ارسال تلویزیونی برای اشباع در سایه‌ها و روشنی‌ها

افزودن اشباع، بدون خراب کردن تصویر

اگر هدف، داشتن نمایی با اشباع بالا باشد، نباید فقط اشباع رنگ را بالا برد و رها کرد. زیرا با اینکار رنگ زیادی به تصویر داده می‌شود. ولی جزئیات متناسب با رنگ اضافه شده از دست می‌رود و کنتراست رنگ کاهش می‌یابد.

در ویدئو‌های با نمونه‌برداری رنگ پایین، آلیاسینگ به وجود می‌آید والبته با محدودیت‌های پخش هم سازگار نخواهد بود. کنتراست نمای مورد نظر را می‌سازد و  کنترل اشباع در سایه‌ها و روشنی‌‌های تصویر برای خلق نمایی ماهرانه همراه با افزایش اشباع کلی خیلی مهم است.

 

حتما ببینید

تصحیح رنگ ویدئو: تنظیمات رنگ در Premiere(بخش چهارم)

در این قسمت روش‌‌های مشترک برای تنظیمات اولیه رنگ تصویر را بررسی می‌کنیم. سیستم بینایی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *