خانه / شبکه داده / ارتباطات سیار / شبکه ارتباطات سیار: مؤلفة Core در استانداردGSM (شبکه داده 43)

شبکه ارتباطات سیار: مؤلفة Core در استانداردGSM (شبکه داده 43)

نویسنده: احد رجایی

در شمارة قبل بحث در خصوص مؤلفه‌های مهم استاندارد GSM را آغاز کردیم و گفتیم Core  از مهم ترین آنهاست. همچنین گفته شد، مهم‌ترین عنصر Core ، MSC  است که به عنوان سوییچ اصلی در شبکه، عمل می‌کند.

MSC  وظایف مهم دیگری نیز برعهده دارد. فرض کنید، کاربری که درسلول A  است، حرکت کند و به سلول D  برود. تا زمانی که او در سلول A  حضور دارد، باید از آنتن BTS  آن سلول و پس از ورود به سلول D  از آنتن BTS  سلول D  خدمات شبکه‌ای دریافت کند. با توجه به اصل اساسی شبکة ارتباطات سیار، سلول‌های مجاور در شبکه برای برقراری مکالمه از فرکانس‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. به علاوه حتی مدت زمان‌هایی که در هر ثانیه به مکالمه یک کاربر اختصاص می‌یابند (اسلات‌های زمانی)، می‌توانند از یک سلول به سلول دیگر متفاوت باشند. از  الزامات شبکه‌های تلفن‌همراه این است که کاربر حین حرکت و جابجایی بین سلول‌ها، بازهم باید امکان مکالمه داشته باشد. به این فرآیند، دست به دست شدن مدیریت مکالمات بین دو سلول (Hand Over)  گفته می‌شود. همانگونه که در شکل 1 دیده می‌شود و قبلاً هم توضیح داده‌ایم، هر BSC  چند سلول را پوشش می‌دهد.(در این مثال سه ناحیه)

شکل 1)

 هر BSC  مکالمات هر سلول را از طریق آنتن BTS  موجود در آن سلول راهبری می‌کند. در سطحی بالاتر در شبکه، MSC  قرار دارد که ارتباط بین BSC ها را مدیریت می‌کند. وقتی کاربر از سلول A  به D  می‌رود، MSC  است که باید بداند تا کنون کاربر تحت پوشش سلول A  بوده و با ورود به سلول D  باید فرکانس‌های اختصاص یافته به مکالمه در سلول A  رها شوند و فرکانس‌های دیگری در سلول D  به آن اختصاص یابند و البته چنانچه ناحیة D  فرکانس آزاد نداشته باشد، مکالمه قطع می‌شود. این اتفاق برای کاربری که در ماشین در حال حرکت هست، زیاد رخ می‌دهد.

به این فرآیند که تحت مدیریت MSC  صورت می‌گیرد Paging & Call Forwarding  می‌گویند. یعنی فرآیندی که طی آن، ارتباط کاربر با آنتن BTS  یک سلول قطع و با آنتن BTS  سلول دیگر برقرار می‌شود. همة هنر MSC  این است که این فرآیند بدون قطع شدن مکالمه رخ دهد.

کار دیگر MSC ، واسطه‌گری بین شبکة ارتباطات سیار و شبکة تلفن ثابت یا Termination of SS7  است. سیگنالینگ بین سوییچ‌های تلفن ثابت یا به عبارت دیگر، زبان مکالمة سوییچ‌ها در شبکة تلفن ثابت، سیگنالینگ  SS7  نام دارد.

فرض کنید از تلفن همراهی با تلفن ثابت تماس برقرار شود. در شبکة تلفن ثابت(PSTN) یکی از سوییچ‌ها به MSC  وصل است و تلفن‌های ثابت هم که به سوییچ‌های شبکة خود وصل اند. وقتی از تلفن ثابت با تلفن همراه یا برعکس تماس گرفته می‌شود، بخشی از سوییچ‌ها که با هم صحبت می‌کنند در شبکة تلفن ثابت قرار دارند.(شکل2)

شکل 2)

آخرین سوییچ، سوییچی است که به MSC  وصل است و از آنجا به بعد است که MSC  مکالمه را به BSC  ای که کاربر تلفن همراه در حوزة مدیریتی آن قرار دارد، ارجاع می‌دهد. پس MSC  از یک سو با زبان سوییچ‌های تلفن ثابت صحبت می‌کند که همان زبان SS7  است و از طرف دیگر با زبان داخلی زیر مجموعه خود که این زبان دیگر SS7  نیست و شامل انواع و اقسام پروتکل‌های متنوع دیگراست، صحبت می‌کند. Termination of SS7 Signaling  به همین موضوع اشاره دارد که MSC  از یک طرف می‌تواند با زبان SS7  و از طرف دیگر با مؤلفه‌های زیر دست خودش صحبت کند. کارکرد دیگر MSC  برقراری سیگنالینگ‌های خاصی است که برای جابجایی در ارتباطات سیار لازم است. (Mobility Specific Signaling) وقتی کاربر در حین مکالمه از یک سلول به سلول دیگر برود، MSC  از طریق BSCها با BTSهای دو سلول Command‌هایی را رد و بدل و از آن‌ها جواب‌هایی را دریافت می‌کند تا در نهایت resource ای برای ادامة مکالمه به کاربر اختصاص یابد و بر آن اساس به BSCها فرمان داده می‌شود که BTS  سلول اول از چه فریمی سیگنال تلفن همراه کاربر را قطع کند و  BTS  سلول دوم از چه فریمی، در چه فرکانسی و در چه اسلات زمانی مکالمه را برقرار کند. برای این منظور لازم است  MSC  با دو طرف صحبت کند تا بتواند فرآیند را مدیریت کند. پس سیگنالینگ خاصی  برای mobility  لازم است که مدیریت آن با  MSC است. MSC  کارکردهای دیگری نیز دارد که در شمارة بعد به آن خواهیم پرداخت.

 

حتما ببینید

شبکه ارتباطات سیار : مؤلفة Core در استاندارد GSM (شبکه داده 44)

در شماره‌های قبل برخی از مؤلفه‌های تشکیل دهنده Core  در GSM را توضیح دادیم . …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *