خانه / آموزش / مونوفونیکِ خسته‌کننده)

مونوفونیکِ خسته‌کننده)

در سیستمِ عرفی و استانداردِ صدای مونوفونیک، صدا از طریق یک میکروفن، یک خط انتقال و یک بلندگو به هر دو گوش شنونده می‌رسد. سال‌ها در رادیوها و سپس تلویزیون‌های اولیّـه فقط یک بلندگو آن‌هم دقیقاً در وسط قرار داشت.

در ترکیب‌بندی دیگری از سیستم مونوفونیک؛ سیگنالِ صدایِ تعداد فراوانی از منابع صوتی توسطِ چندین میکروفن دریافت می‌شود و از یک خط انتقال و یک بلندگو پخش می‌شود. در سیستمDual Mono  دو خط انتقال با دو سیگنالِ صدایِ کاملاً شبیه به هم به دو بلندگو می‌رسد. در حال حاضر، در تلویزیون ما ساختار صدایِ ارسـالی ( Dual Mono) است. احتمالِ وقوعِ پدیدة فیلترِ شانه‌ای الکتریکی و حذفِ فـاز در این ساختار زیاد است.

در ترکیب‌بندی دیگری از سیستم مونوفونیک؛ صدای تمام منابع با یک میکروفن ضبط و با دو یا بیش از دو خط انتقال به یک یا بیش از یک بلندگو منتقل می‌شود. در سیستمِ مونوفونیک، مکان‌یابیِ منابع صدا تقریباً غـیـرِ ممکن است . در این ساختار، احتمالِ وقوعِ پدیدة ‌فیلترِ شانه‌ای الکتریکی و حذفِ فـاز در این ساختار نزدیک به صفـر است ولی کوچکترین تاخیر در صدای ارسالی به بلندگوها احتمالِ ایجادِ حذف فازِ آکوستیکی را افزایش می‌دهد. تشخیص دقیقِ حذفِ فازِ آکوستیکی در گوش‌های عـادی بسیار سخت است. ولی می‌توان این تفاوت را نسبت به حالتی که فقط یک بلندگو وجود دارد، درک کرد.

در ترکیب‌بندی دیگری از سیستم مونوفونیک؛ صدای تمام منابع با یک میکروفن ضبط و با یک خط انتقال به دو یا بیش از دو بلندگو منتقل می‌شود. در این ساختار احتمالِ وقوع پدیدة ‌حذفِ فـاز الکتریکی و آکوستیکی وجود نـدارد، مـگـر آنکه فاصله بلندگو‌ها از یکدیگر زیاد و نامتقارن باشد. در این شرایط هم تاخیرهایِ دریافتی در گوش، موجب برهم خوردنِ درک مناسب شنونده از دوری و نزدیکی منابع می‌شود و هم حذفِ فاز آکوستیکی را به‌همراه دارد.

در سیستمِ مونوفونیک، فقط یک بُعدِ دوری یا نزدیکی صـدا را می‌توان ارائه کرد. اگر تعداد بلندگوها بیش از یک عدد باشد یا در محل مناسب و فاصله یکسان از بلندگوها قرار نداشته باشیم، اطلاعاتِ دریافتی از این بٌعد هم دچـار اختلال و اعوجاج می‌شود. در سیستمِ مونویِ دو کاناله ( Dual Mono) تصویری مجازی از همه منابع در میانِ دو بلندگو ایجاد می‌شود که به آن تصویر خیالی (Phantom Image) گفته می‌شود. چقدر کاهلی کرده‌ایم که سال هاست تمامِ صداهایِ ارسالی از شبکه‌های تلویزیونی به‌طور آزاردهنده و خسته‌کننده از وسط و بدون هیچ‌گونه مکان‌یابی و جهت‌وری را برای مخاطبان پخش می‌کنیم. و این کار به آن می‌ماند که جهانی از صدا را از سوراخِ کوچکِ  دیواری بشنویم.

 

حتما ببینید

انواع سیگنال در مهندسی صـدا(بخش دوم)

شکلِ موج‌های خـاص     در میانِ شکل‌موج‌های متناوب، شکل‌موج‌هایی همچون سینوسی، مربعی، قطار ضربه (یا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *